Giới thiệu

THAOTRINH Pharmacy lấy ý tưởng chủ đạo là chữ thập của ngành Y Dược, thể hiện đặc trưng của ngành.

 

 

Chữ Thảo tượng trưng cho cây cỏ, màu xanh của tự nhiên. Hình ảnh chiếc lá thể hiện sự tái sinh cuộc sống cho bệnh nhân từ những sản phẩm từ thiên nhiên.

 

 

Màu xanh thiên thanh là màu xanh của sự hy vọng, là màu xanh của niềm tin chiến thắng bệnh tật.

 

 

THAOTRINH Pharmacy - VÌ CUỘC SỐNG XANH, KHỎE, ĐẸP