Dầu bạc hà Bách Hương Trắng

42,000đ
Dầu bạc hà Bách Hương Trắng được lấy từ các bộ phận trên mặt đất của cây bạc hà bằng phương pháp cất kéo hơi nước. Sản phẩm đã được loại tạp chất bằng phương pháp vật lý làm cho tinh dầu trở nên trong suốt và không màu với mùi hương dễ chịu.

1156 lượt xem